UAB „ST Impress“ įgyvendina dalinai Europos regioninės plėtros fondo finansuojamą projektą

 

 

Projekto pavadinimas – E. pardavimo sandorių ir vaizdinės konfigūracijos sprendimų diegimas įmonėje UAB “ST Impress”

 

 

Projekto tikslas – įdiegti e. pardavimo sandorių ir vaizdinės konfigūracijos įrankio sprendimus UAB „ST Impress“ veikloje. Projektas siekia modernizuoti įmonės veiklą ir užtikrinti didesnį efektyvumą bei konkurencinį pranašumą rinkoje.

 

 

Projekto veikla – skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją (Sostinės regionas).

 

 

Projektu sprendžiamos problemos:

 

 

Kūrybinė agentūra UAB „ST Impress“ (toliau Įmonė) daugiau nei 17 metus aktyviai dirba rinkodaros paslaugų srityje. Norėdama išlikti konkurencinga rinkoje Įmonė nusprendė investuoti į e.pardavimo sandorių sudarymo ir vaizdinės konfigūracijos sprendimus. Projekto įgyvendinimas prisidės prie efektyvesnės įmonės veiklos, sumažins administracines išlaidas ir padės spręsti problemas, susijusias su dokumentų tvarkymu, komunikacija ir procesų efektyvumu. Tai turės didelės įtakos įmonės augimui ir konkurencingumui rinkoje.

 

 

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

 

Projekto veiklų vykdymo pradžia: 2024 m. gegužės mėn.

 

 

Projekto veiklų vykdymo pabaiga: 2025 m. gegužės mėn. 

 

 

Projekto vertė: 99510,00 Eur

 

 

ES finansavimas: 49755,00 Eur